ข่าวและกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray...

งานวิจัยและนวัฒกรรม

เกี่ยวกับเรา

โพสท์ยอดนิยม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy for Advanced Materials Characterization)  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561...

แผนการดำเนินงาน ปี 2560

เดือนที่ แผนการดำเนินงาน 1-6 1. จัดสรรทุนตามกลุ่มวิจัยภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิจัย ตามโครงสร้างของศูนย์ฯ โดยในปีที่ 2 นี้                         จัดตั้งกลุ่มวิจัยเพิ่ม 1 กลุ่มวิจัย 2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง 3. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ...

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2559 ได้สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ 2 ชิ้น 1. ต้นแบบระบบถ่ายภาพตัดขวางสามมิติด้วยแสงโพลาไรซ์ หรือ PS-OCT 2. ต้นแบบปฏิบัติการ FTIR spectrometer  

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง