ข่าวและกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray...

งานวิจัยและนวัฒกรรม

เกี่ยวกับเรา

โพสท์ยอดนิยม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy for Advanced Materials Characterization)  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561...

งานตีพิมพ์ ปี 2561

Sichumsaeng, T., Chanlek, N., & Maensiri, S. (2018). Effect of various electrolytes on the electrochemical properties of Ni (OH)2 nanostructures. Applied Surface Science,...

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2560

สิ่งประดิษฐ์ปี 2560 ได้สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ 2 ชิ้น 1. ต้นแบบระบบการวัดภูมิลักษณะความหนาจากภาพถ่ายภาพตัดขวางสามมิติ (3D Optical Thickness Topography)   2. ต้นแบบระบบถ่ายภาพสามมิติ FD-OCT เพื่อใช้ในการทดลอง OCT ELastography

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง