ข่าวและกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray...

งานวิจัยและนวัฒกรรม

เกี่ยวกับเรา

โพสท์ยอดนิยม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์”                  (Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy for Advanced Materials Characterization)  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561...

แผนการดำเนินงาน ปี 2560

เดือนที่ แผนการดำเนินงาน 1-6 1. จัดสรรทุนตามกลุ่มวิจัยภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิจัย ตามโครงสร้างของศูนย์ฯ โดยในปีที่ 2 นี้                         จัดตั้งกลุ่มวิจัยเพิ่ม 1 กลุ่มวิจัย 2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง 3. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ...

งานตีพิมพ์ ปี 2561

Sichumsaeng, T., Chanlek, N., & Maensiri, S. (2018). Effect of various electrolytes on the electrochemical properties of Ni (OH)2 nanostructures. Applied Surface Science,...

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง